و نماندش دگر قرار
توسط : meloudi

در رسای امام محمد باقر (ع)

ازکف برفت صبر و نماندش دگر قرار
دین شد تهی زمخزن اسرارکردگار
ازضعف برجبین منیرش عرق نشست
ارکان پنجمین امامت زهم شکست
گاهی زبان به ذکر حق و گه شدی به هوش
ازدل کشیده آه شرربار وشد خموش
 

سه شنبه 27/9/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName