نصایح
 

باورکردنی است ؟!...


که وقتی جوکی  خنده داره رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می کنید

 به سرعت آتشی که در جنگلی انداخته شود

 همه جا را فرا می گیرد

 اما وقتی که سخن و پیام الهی رو  می

شنوید دو برابر در مورد گفتن و یا نگفتن

 اون فکر می کنید! 


 

سه شنبه 27/9/1386 - 8:10
پسندیدم 0
UserName