حوادث زشت و زیبا در تاریخ
توسط : mohsenpour

حوادث زشت و زیبا در تاریخ

تاریخ‏ هر قومی و اساسا تاریخ بشریت مجموعه‏ای است از زشتیها و زیبائیها و جز این نمی‏تواند باشد . خداوند هیچ قوم و ملتی را به سیرت فرشتگان منزه از گناه نیافریده است . تفاوت تاریخ ملل و اقوام و کیشها و آئینها از نظر زیبائی و زشتی در این نیست که یکی سراسر زیبائی است و دیگری سراسر زشتی‏ ، بلکه در نسبت میان زیبائیها و زشتیها است

قرآن کریم این حقیقت را که بشر مجموعه‏ای است از زشتی و زیبائی به‏ صورت لطیفی بیان کرده است . خلاصه‏اش اینست که خداوند به فرشتگان اعلام‏ می‏کند که می‏خواهم " جانشین " ( آدم ) بیافرینم . فرشتگان که تنها تیرگیهای وجود این موجود را می‏شناختند با تعجب حکمت این کار را خواستار شدند . در پاسخ آنها گفته شد من در وجود این موجود چیزها از روشنی و زیبائی سراغ دارم که شما نمی‏دانید . (و اذا قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة ، قالوا ا تجعل‏ فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک ، قال‏ انی اعلم ما لا تعلمون »- البقره ) .

 

اگر نسبت را در نظر بگیریم ، تاریخ اسلام از نظر و فور زیبائیها و جلوه‏های انسانی و ایمانی بی نظیر است . این تاریخ مملو است از حماسه ، گرانبار است از زیبائی و درخشندگی ، لبریز است از تجلیات انسانی . وجود لکه‏هائی چند ، از زیبائی و جمال و شکوه و جلال آن نمی‏کاهد . هیچ ملتی نمی‏تواند ادعا کند که زیبائیهای تاریخش بیش از اسلام است و یا زشتیهای تاریخ اسلام بیش از زشتیهای تاریخ آنها است .

 

زشتی و زیبایی بشر از نظر قرآن

تاریخ‏ هر قومی و اساسا تاریخ بشریت مجموعه‏ای است از زشتیها و زیبائیها و جز این نمی‏تواند باشد . خداوند هیچ قوم و ملتی را به سیرت فرشتگان منزه از گناه نیافریده است . تفاوت تاریخ ملل و اقوام و کیشها و آئینها از نظر زیبائی و زشتی در این نیست که یکی سراسر زیبائی است و دیگری سراسر زشتی‏ ، بلکه در نسبت میان زیبائیها و زشتیها است .

قرآن کریم این حقیقت را که بشر مجموعه‏ای است از زشتی و زیبائی به‏ صورت لطیفی بیان کرده است . خلاصه‏اش اینست که خداوند به فرشتگان اعلام‏ می‏کند که می‏خواهم " جانشین " ( آدم ) بیافرینم . فرشتگان که تنها تیرگیهای وجود این موجود را می‏شناختند با تعجب حکمت این کار را خواستار شدند . در پاسخ آنها گفته شد من در وجود این موجود چیزها از روشنی و زیبائی سراغ دارم که شما نمی‏دانید . (و اذا قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة ، قالوا ا تجعل‏ فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک ، قال‏ انی اعلم ما لا تعلمون »- البقره )

سه شنبه 27/9/1386 - 1:28
پسندیدم 0
UserName