تفاوت قرآن با شعر و نثر
توسط : mohsenpour

تفاوت قرآن با شعر و نثر

قرآن یک سبک مخصوصی دارد؛ نه نهنثر است نه شعر، در صرتی که همه سخنها یا نثر است و یا شعر، اما شعر نیست به دلیل این که وزن و قافیه کهدر شعر کهن از پایه های اصیل شعر محسوب می شد، ندارد. علاوه بر وزن وقافیه از رکندیگر شعر که تخیل است هیچ استفاده نکرده بلکه مطالب را بدون هیچگونه تخیل بیان نموده است. مراد از تخیلات همان تشبیه های مبالغه آمیزی است که در اشعار آورده می شود تا آنجا که گفته شده است: احسن الشعر الکذبه؛ یعنی بهترین شعرها دروغ ترین آنهاست چون هر چه دروغ تر باشد قشنگ تر می شود مثل این شعر فردوسی:

ز سم ستوران در آن پهن دشت *** زمین شد شش و آسمان گشت هشت

هر کس بشنود می گوید: به به، اما چقدر دروغ است؟! دروغ دیگر از این بزرگتر نمی شود. مگر با بهم ریختن چند تا اسب در محدوده بسیار کم و گرد و خاک کردن سمهای آنان، آسمان هفت طبقه هشت تا می شود و زمین هفت طبقه شش تا؟ دروغ خیلی بزرگ است ولی بخاطر دروغ بودن زیباست و یا شاعر دیگری می گوید که:

یا رب چه چشمه ایست محبت که من از آن *** یک قطره آب خوردم و دریا گریستم

طوفان نوح زنده شد از آب چشم من *** با آنکه در غمت به مدارا گریستم

 

بسیار جذاب و شیرین است ولی به همان دلیل که خیلی دروغ است خیلی شیرین است و البته این دروغ هم نیست و شرعاً هم دروغ محسوب نمی شود بلکه هنر است و یک نوع زیباسازی سخن به شمار می آید ولی قرآن اساساً دنبال اینگونه مطالب نرفته است.

 

علاوه بر اینگونه زیبایی های سخن، تنها در موضوعات خاصی امکان دارد؛ عشقی و یا حماسی و یا مداحی افراد و یا هجای آنان و هیچیک از شعرا نمی توانند و نتوانسته اند در معنویات اظهار هنر بکنند و اگر احیاناً بخواهند در معنویات وارد شوند چون نمی شود در خود معنا هنرنمائی نمایند، معنی را در لباس ماده تجسم می دهند و با زبان کنایی آن معنا را بیان می کنند.

مثلاً می خواهند از معرفت بگویند، آن را در لباس می در می آورند و یا از جلال ذات حق می خواهند سخن برانند به زلف تعبیر می کنند و یا از اینکه هستی خودش را در راه او داده و به مقام فناء فی الله رسیده تعبیر می کنند که: خرقه جایی گرو باده و دفتر جائی و امثال اینها.

 

ولی قرآن اصولاً خود مسائل معنوی را طرح کرده و در نهایت روانی همچون آب زلال بیان می فرماید: «بسم الله الرحمن الرحیم* الرحمن الرحیم* مالک یوم الدین* ایاک نعبد و ایاک نستعین» یک مسلمان یک عمر این جملات را لااقل روزی ده بار در نماز تکرار می کند ولی آنقدر عذوبت و گوارایی دارد که هرگز خسته نمی شود و سیر نمی گردد.

پس قرآن شعر نیست چون وزن و قافیه در آن رعایت نشده و نیز مطالب صریح بیان گردیده و تخیل در آن بکار نرفته است.

قرآن نثر هم نیست به جهت آنکه هیچ نثری آهنگ بردار نیست و قرآن عجیب آهنگین است. آیا شما تاکنون دیده اید که یک کتاب را چه دینی و چه غیر دینی بتوان با آهنگهای مختلف خواند؟

 

تنها کتابی که می توان آن را با آهنگ قرائت کرد قرآن است و این مطلب الان بصورت یک رشته عملی درآمده. آیات مختلف قرآن آهنگهای مختلف می پذیرد. یعنی آهنگهای مختلف متناسب با معانی آیات است. مثلاً اگر تخریف بکند آهنگی می پذیرد که دل را تکان بدهد و بترساند و آیاتیکه تشویق است آهنگی می پذیرد که آرامش ببخشد.

شما بروید به دنیای مسیحیت با آن عظمت و پهناوری آن و نیز دنیای یهود که گرچه کشور منحصرشان اسرائیل است ولی به اغلب رادیوها و خبرگزاریهای دنیا تسلط دارند، آیا پیدا می کنید که انجیل و تورات را با قرائت پشت رادیو بخوانند؟! اگر بخوانند تمسخرآمیز است و کسی نمی تواند تحمل کند و یا مگر می شود نثر سعدی را با صوت خواند.

این از ویژگیهای اسلوب قرآن است که نه قبل از آن سابقه دارد و نه بعد از آن در زبان عربی دیده شده است.

 


سه شنبه 27/9/1386 - 1:13
پسندیدم 0
UserName