بخونین آخرش جالبه
توسط : reza_egbali
بخونین آخرش جالبه.! از یه دیوونه می پرسن چرا دیوونه شدی.؟می گه :من یه زنی گرفتم که یه دختر 18 ساله داشت..دختر زنم با بابام ازدواج کرد..!در نتیجه زنه من مادر زن پدرم شد از طرفی دختر زن من که زن بابام بود پسری زایید که می شد برادر من و نوه زنم پس نوه منم می شد در نتیجه من پدر بزرگ برادر نا تنی خودم بودم ..چند روز بعد زن من پسری زایید که زن پدرم خواهر ناتنی پسرم و مادربزرگ او شد...!در نتیجه پسرم برادر مادربزرگ خودش شد از طرفی چون مادر فعلی من یعنی دختر زنم خواهر پسرم بود در نتیجه من خواهر زاده پسرم بودم ضمنا" من پدر و برادر و پدربزرگ ..!یعنی اگه تا دو صفحه دیگم مینوشتم می خواستین بخونین؟
سه شنبه 27/9/1386 - 0:35
پسندیدم 0
UserName