خسیس
توسط : reza_egbali
بچه به بابابش میگه :بابا 50 تومان بده من...باباهه میگه چی ی ی ی ...؟ 40 تومن ...30 تومن زیاده ...20 تومن هم ندارم ...حداقل بگو 10 تومن ...حالا این 5 تومن و بگیر و بقیش رو هم بیار
سه شنبه 27/9/1386 - 0:35
پسندیدم 0
UserName