حتما بخونین
توسط : reza_egbali
یک نفر میخواسته یک زیر دریایی روغرق كنه بعد کلی فکر کردن لباس غواصی می پوشه و تا نزدیک زیردریایی شنا میکنه... یواش میره تا دم در زیر دریایی.. در میزنه و فرار میكنه...
سه شنبه 27/9/1386 - 0:34
پسندیدم 0
UserName