باستانی
توسط : reza_egbali
به یك فضوله میگن نصف دنیا رو بهت میدیم،دیگه فضولی نكن. فضوله میپرسه:نصف دیگه شو به کی میدین؟
سه شنبه 27/9/1386 - 0:34
پسندیدم 0
UserName