10 شاخه گل
توسط : reza_egbali
10 شاخه گل برات می فرستم ...9 تا طبیعی ولی دهمی مصنوعی یه کارت هم میزنم بهش که روش نوشته ..تا وقتی که آخرین گل پژمرده بشه دوست دارم
سه شنبه 27/9/1386 - 0:18
پسندیدم 0
UserName