به سلامتی
توسط : reza_egbali
به سلامتی "گاو"چون که نگفت من گفت ما ..به سلامتی "کرم خاکی"نه به خاطر کرمش بلکه به خاطر خاکی بودنش..به سلامتی"دیوار" که هر مرد و نامردی بهش تکیه می کنه ..به سلامتی کلاغ نه به خاطر سیاهیش به خاطر 1 رنگیش..به سلامتی هر چی نامرده چون تا نامرد نباشه مرد معلوم نمی شه
سه شنبه 27/9/1386 - 0:18
پسندیدم 0
UserName