بولیوار
توسط : mohsen_yahoo

روزی كه بولیوار قهرمان ملی لاتین های قاره آمریكا در گذشت
17دسامبر سال 1830 سیمون بولیوار قهرمان ملی و مظهر استقلال لاتین های قاره امریكا در 47 سالگی در گذشت . وی كه موفق شد با مبارزات مسلحانه بسیاری از سرزمین های امریكای مركزی و جنوبی را به استقلال برساند و نام او بر كشور بولیوی نهاده شده است خودرا متعلق به همه لاتینهای قاره امریكا می دانست . وی در شهر كاراكاس ونزوئلا به دنیا امد و در كلمبیا در گذشت .یك شهر در ونزوئلا به نام اوست ، همین طور پول ملی این كشور.

سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName