بذار بره
توسط : reza_egbali
اون که می گفت جونش به جونت بنده حالا داره به گریه هات می خنده..!اون که می گفت بدون تو می میره دروغ می گفت دلش جنسه کویر....!دروغ می گه تو گوش نده به حرفاش .نگو هنوز می خوای بمونی باهاش.خیال نکن بدون اون میمیری ..بذار بره ..نباشه جون می گیری
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName