عاشق
توسط : reza_egbali
میگی عاشق بارونی ولی وقتی بارون میاد چتر میگیری رو سرت ..!میگی عاشق برفی ولی طاقت یه گوله برف رو نداری..!میگی پرنده رو دوست داری ولی میندازیشون توی قفس...!میگی عاشق گلهایی ولی راحت از ساقه جداشون می کنی .....!انتظار داری نترسم وقتی میگی عاشقتم....!
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName