دوست
توسط : reza_egbali
من از خدا یه گل خواستم اون به من یه باغ داد .من از خدا یه درخت خواستم اون به من یه جنگل داد.من از خدا یه دوست خواستم اون به من تو رو داد
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName