سعی نکن!!!!
توسط : reza_egbali
اگه یه روزی یه کسی بهت گفت دوست دارم تو سعی نکن بهش بگی دوسش داری اگه گفت عاشقتم سعی نکن عاشقش بشی اگه گفت همه زندگیش تویی سعی نکن همه زندگیش باشی چون یه روزی میاد و بهت می گه ازت متنفرم اونوقت تو نمی تونی سعی کنی که ازش متنفر بشی
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName