به خاطر تو//////
توسط : reza_egbali
اگر سلطنت بلد نباشم .سلطنت نمیکنم...اگر زندگی بلد نباشم زندگی نمی کنم ...اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطر تو یاد میگیرم
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName