عشق2
توسط : reza_egbali
از استاد شیمی پرسیدم عشق چیست گفت حلال است .از استاد زبان پرسیدم عشق چیست گفت هم پایه loveاست .از استاد ادبیات پرسیدم ادبیات پرسیدم عشق چیست گفت محبت الهی است از استاد تاریخ پرسیدم عشق چیست گفت سقوط سلسله قلب جوان است از استاد هندسه پرسیم عشق چیست گفت نقطه ای است که به هول نقطه قلب جوان می چرخد
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName