دو خط موازی
توسط : reza_egbali
پسرکی دو خط موازی بر روی تخته سیاه کشید خط اول به دوم گفت ما می توانیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم دومی قلبش تپید و لرزان گفت بهترین زندگی؟در همان زمان معلم فریاد زد دو خط موازی هیچ گاه به هم نمی رسند و بچه ها تکرار کردند دو خط موازی هیچ گاه به هم نمی رسند مگر اینکه یکی برای رسیدن به دیگری خود را بشکند
سه شنبه 27/9/1386 - 0:16
پسندیدم 0
UserName