اشک
توسط : reza_egbali
وقتی اشک می ریزم تو رو وسط اشکم می بینم به خاطر همین اشکامو پاک میکنم تا کسی تو رو نبینه
سه شنبه 27/9/1386 - 0:16
پسندیدم 0
UserName