فکر
توسط : reza_egbali
وقتی داری فکر میکنی که من دارم فکر میکنم که تو داری فکر میکنی که من به چی فکر میکنم دلم میخواد که فکر کنی که من فقط به تو فکر می کنم
سه شنبه 27/9/1386 - 0:16
پسندیدم 0
UserName