باتو
توسط : reza_egbali
می گفتم طلوع را دوست دارم غروب را دوست دارم زندگی را دوست دارم اما در هر حال می گویم ... طلوع را در نگاهت غروب را در چهره ات زندگی را در کنارت دوست دارم
سه شنبه 27/9/1386 - 0:14
پسندیدم 0
UserName