امتحان را دادیم ....!
توسط : ali_apolo
سلام . آمدم بگم این امتحان ریاضی ای كه گفته بودم دادیم (6سوال-1/5 ساعت)
جاتون خالی از 30 نمره فقط 10 نمره ننوشتم ...
چقدر غلط دارم خدا میدونه !
دوشنبه 26/9/1386 - 23:51
پسندیدم 0
UserName