روا نشناسی
توسط : 1shahed
هر روز فقط یک دقیقه یك دقیقه هر روز صبح یك دقیقه وقت برای خودتان كنار بگذارید ، بنشینید و فكرکنید یك دقیقه وقت بگذارید و كار كوچكی برای ارج نهادن به خود انجام دهید یك دقیقه وقت بگذارید و بر آن شوید كه امروز را از افسوس های گذشته و دلواپسی های آینده پاك كنید یك دقیقه وقت بگذارید و فكر كنید یك مورد نگران كننده تا چه اندازه ارزش غصه خوردن و تنش عصبی دارد یك دقیقه وقت بگذارید و نگذارید كه چیزهای كوچك شادمانی شما ر ا بر هم بزند یك دقیقه وقت بگذارید و اثرات حرف های غیر منصفانه را از بین ببرید یك دقیقه وقت بگذارید تا از افكار منفی خلاص شوید یك دقیقه وقت بذارید و تجربه ای لذت بخش را به خاطر بیاورید یك دقیقه وقت بگذارید تا به تمدد اعصاب بپردازید یك دقیقه وقت بگذارید تا به خاطر آورید كه همه دنیا علی شما نیست یك دقیقه وقت بگذارید و تصمیم بگیرید كه از هیچ كس انتظار تشكر نداشته باشید یك دقیقه وقت بگذارید و بر آن شوید كه اجازه ندهید كسی در شما احساس حقارت به وجود بیاورد و بلأخره آخرین دقیقه روز خود را به این اختصاص دهید كه تصمیم بگیرید به هیچ وجه در مورد آنچه دیگران ممكن است درباره شما بگویند یا فكر كنند نگران نباشید
دوشنبه 26/9/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName