پاداش اعمال حج
توسط : hosein9831

پاداش اعمال حج
O به فرموده پیامبر اكرم (صلّى اللّه علیه وآله ):
1- هنگام خروج از منزل براى هر گامى ، یك پاداش ثبت و یك گناه محو مى شود.
2- براى هر لبّیك گفتن ، 10 پاداش ثبت و 10 گناه محو مى شود.
3- براى طواف ، نجات از عذاب مقرر شده است .
4- براى دو ركعت نماز طواف ، 2000 ركعت نمازمقبول ثبت شده است .
5- براى سعى صفا و مروه ، پاداش كسى است كه پیاده به مكه رفته باشد و كسى كه 70 برده مؤ من را آزاد كرده باشد.
6- براى توقف در صحراى عرفات ، عفو تمام گناهان است حتى اگر به عدد شنهاى بیابان باشد.
7- براى هر سنگریزه كه به ستون شیطان پرتاب وهر قطره خونى كه عید قربان از گلوى حیوان خارج مى شود، پاداشى بزرگ براى انسان مقدّر مى گردد. و همین كه اعمال حج تمام شد، فرشته اى به او مى گوید: گذشته تو بخشیده شد و تو باید از نو عمل خود را شروع كنى .
O در حدیث مى خوانیم : كسى كه هفت بار دور خانه خدا طواف كند و دو ركعت نماز بخواند، خداوند شش هزار پاداش به او مى دهد و شش هزار گناه او را محو مى كند و شش هزار درجه به او مى دهد و شش هزار حاجت او را برمى آورد.
O در بعضى روایات به جاى شش هزار هفتاد هزار آمده است .
O در كنار كعبه صد و بیست اجر نهفته است : براى طواف كنندگان 60 رحمت ، براى نماز گزاران 40 رحمت و براى كسى كه به كعبه نگاه كند 20 رحمت است .
O در روایات دعاهایى در حال طواف وارد شده كه بهترین آن صلوات بر پیامبر (صلّى اللّه علیه وآله ) و خواندن آیه :
((ربَّنا اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنةً و فِى الا خِرةِ حَسَنةً وَ قِنا عَذابَ النّار)) است .
O در روایات كسانى كه پرده كعبه را گرفته اند، به مجرمانى تشبیه شده اند كه دامن دیگرى را مى گیرند تا او را ببخشد.
O در حدیث مى خوانیم :بین ركن و مقام ((در مسجدالحرام )) و بین قبر و منبر پیامبر -
(صلّى اللّه علیه وآله ) ((در مسجد النبى )) باغى از باغهاى بهشت است .
مراد از ركن و مقام ، فاصله میان حجر الاسود و درب كعبه كه نامش حطیم است ، مى باشد زیرا در آنجا فشار مردم زیاد است و بدن و پاى انسان كوبیده مى شود و در ایام خلوت ، بهترین جاى مسجد براى نماز همانجا است .
O در مسجد الحرام بهترین جاها مابین ركن و مقام است ، بعد از آن مقام ابراهیم (علیه السّلام ) بعد از آن حجر اسماعیل (علیه السّلام ) و بعد همه مسجد و هرجا كه به كعبه نزدیكتر باشد.

دوشنبه 26/9/1386 - 23:43
پسندیدم 0
UserName