حج
توسط : hosein9831

دهه اول ماه ذى الحجّة
O در روایات براى این ده شب ارزشى همچون روز جمعه و ماه رمضان و شب قدر بیان شده و عبادت در این ایام همچون جنگ در راه خدا با زبان روزه شمرده شده است .
O همچنین در این ایام به ذكر خدا و خواندن سوره اخلاص سفارش شده و عبادت در این ایام مورد قبول پروردگار است .

دوشنبه 26/9/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName