امام باقر (علیه السلام)

امام باقر(علیه السلام):

آیا شیعیانمان را  معرّفى كنم

 آنها دژهاى محكمى هستند و سینه هاى امانتدارى هستند

 و صاحبان عقل هایى وزین و متین هستند

شایعه پراكنى نمى كنند و اسرار را فاش نمى كنند

 و آدم هاى خشك و خشن و ریاكار هم نیستند

 راهبان شب و شب زنده داران و شیران روزند.

دوشنبه 26/9/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName