عشق
توسط : reza_egbali
عشق فراموش كردن نیست بلكه به خاطر سپردن است ،عشق گوش دادن نیست بلكه درك كردن است، عشق دیدن نیست بلكه احساس كردن است ، عشق جا زدن و كنار كشیدن نیست بلكه صبر داشتن و ادامه دادن است
دوشنبه 26/9/1386 - 23:25
پسندیدم 0
UserName