دوست واقعی
توسط : گردباد

دوست واقعی كسی است كه

دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند.

دوشنبه 26/9/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName