واقعیتهای مهم درباره درمان درد در سرطان
توسط : گردباد

واقعیتهای مهم درباره درمان درد در سرطان

داشتن سرطان همیشه به معنای داشتن درد نیست. برای کسانی که درد دارند انواع مختلف داروها، راههای گوناگون مصرف دارو، و روشهای غیردارویی مختلف برای تسکین درد وجود دارد. شما نباید درد را به عنوان بخشی طبیعی از سرطان خود بپذیرید. زمانی که درد ندارید، بهتر میتوانید بخوابید و غذا بخورید، از بودن با خانواده و دوستانتان لذت ببرید، و به کار و سرگرمیهای خود ادامه دهید.

فقط خود شما میدانید که چقدر درد دارید. پس مهم است که هرگاه درد دارید به پزشک یا پرستار خویش بگویید. نه تنها درمان درد در مراحل اولیه آسانتر است، بلکه درد میتواند از نخستین نشانه­های هشداردهنده عوارض جانبی سرطان یا درمان آن باشد. شما به همراه پرستار و پزشکتان میتوانید درباره نحوه درمان دردتان صحبت کنید. شما حق دارید بخواهید دردتان تسکین یابد و لذا باید بر آن پافشاری کنید.

دوشنبه 26/9/1386 - 21:15
پسندیدم 0
UserName