راز و نیاز یعنی داشتن پر پرواز
توسط : parandeh2

خدایا دست یاری ات را به سویم بگشا و یاری ام ده تا تمامی آرزوهایم به ثمر نشیند.آمین یا رب العالمین. زهرهparandeh2دوستدار همگی شما.

دوشنبه 26/9/1386 - 21:13
پسندیدم 0
UserName