آیا میدانید:
توسط : Lion heart
بیشترین تلفات زلزله مربوط به شنسی چین در 24 ژانویه 1556 با 830000 کشته ثبت شده است.

Lion heartدوشنبه 26/9/1386 - 21:6
پسندیدم 0
UserName