ای بابا....

زنی به شوهر خود گفت : چه کنم که تو از من راضی شوی؟

گفت : نباش تا من از تو راضی شوم.

دوشنبه 26/9/1386 - 18:17
پسندیدم 0
UserName