هر وقت دلم برات تنگ شد............
توسط : kavire_teshne

هر وقت دلم برات تنگ می شه میام پشت قلبت هی در می زنم پس هر وقت قلبت می زنه بدون دلم برات تنگ شده

دوشنبه 26/9/1386 - 17:45
پسندیدم 0
UserName