حدیث
توسط : mohsenpour

رسول الله (ص):

 

 من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما .

 

 هركس برای نفع امت من چهل حدیث را حفظ كند،خدایتعالی او را در روز قیامت فقیهی دانشمند برانگیزد.

دوشنبه 26/9/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName