190 گناه زبان
توسط : meloudi

18. اهانت و تحقیر

«اهانت» و «تحقیر» از مختصات دون و غیر قابل دفاع زبان است. هر زبانی که به اهانت باز شود، بی گمان آلوده شده است و خود را تحقیر نموده است.

در حدیثی از پیامبر اسلام آمده است: ذلیل ترین مردمان کسی است که به مردم اهانت روا دارد.

امام صادق (ع) فرموده است: هیچ مؤمن فقیری را تحقیر نکنید؛ به درستی که هر کس مؤمن فقیری را تحقیر نموده و کوچکش کند، خدای او را تحقیر می کند و همواره مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود تا از تحقیر کردن بیرون رود یا  توبه کند.

دوشنبه 26/9/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName