رازهای مگو
(این مطلب را دقیق بخوانید)
 
 آنکه را اسرار حق آموختند
 مهر کردند و دهانش دوختند
 رازهای مگو اسراری هستند که اگر کسی به آنها پی ببرد، می تواند دخالت زیادی در طبیعت و نظم آن داشته باشد. اما اراده ی خداوند بر این است که کسی به آنها پی نبرد، به جز موجوداتی خاص که درجات تقرب و معرفتی، و توانایی های روحی بسیار بالایی دارند، مانند پیامبران.
 
 دو خصوصیت ویژه ی این اسرار:
 
 1- این رازها از افراد به هم منتقل نمی شوند بلکه از طریق الهامات و القائات و در صورت داشتن شرایط و درجاتی خاص بدست می آیند. پس کسی نمی تواند آنها را به دیگری گفته و یا منتقل نماید.
 
 2- اکثر این رازها ماهیتاً ( از اصل و ماهیت ) برای انسان فاش نشدنی اند! یعنی ذهن و روح عادی ما قادر به درک این اسرار نیست. تصور کنید ما موجودات زمین اصلا سیستم بینایی نداشتیم و بعد کسی آمده و رنگ قرمز را برایمان تشریح می کرد. چه تصوری از رنگ قرمز میتوانستیم بکنیم؟
 دنیای پس از مرگ، دنیای قبل از تولد، دنیای ارواح و ... از این دسته هستند که هرچند اطلاعات کلی از آنها داریم - از طریق اگاهانی مثل پیامبران- ولی به واقعیتش پی نمی بریم و فقط تصوری کلی و ناقص از آنها داریم.
 
 به این ترتیب راز مگو چیزی قابل فاش شدن و یا درک كردن نیست، مثلاً اگر كسی موضوعی را شرح دهد، و آن موضوع قابل درك باشد، به این معنی است که راز مگو نیست.
در این میان ممكن است فكر كنید كه شاید جن نیز یك راز مگو باشد. اما دیدن جنیان و حتی توانایی تسخیر کردن آنها نمی تواند دنیا را کن فیکون نماید. چرا كه اگر جنها قدرت کن فیکون کردن آفرینش را داشتند خودشان اینکار را انجام می دادند. بخصوص که در بین اجنه، کافر و عاصی و شاکی هم هست. و باید دانست با اینکه جنها به ظاهر قدرت بیشتری نسبت به آدمیان دارند، ولی باز هم موجودات محدودی هستند.
دوشنبه 26/9/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName