سخنان علی(ع)
راز تو در بند توست. اگر آن را فاش كنی تو در بند آنی.
دوشنبه 26/9/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName