رولان بارت
توسط : Lion heart

رولان بارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵) برای آنها كه دل و دستی در نقد و نظریه ادبی معاصر دارند، نامی آشناست. وی یك «نظریه پرداز» در كمال معنای آن و نیز «نقاد» به معنای اخص كلمه است. بارت از جمله ناقدانی است كه در دهه های اخیر «نقد» را به نقد نشسته و با شكستن مدلول، فرهنگ و تاریخچه این واژه در عرصه ادبیات و زبانشناسی، «نقد نو» را بنیان نهاده است.
از او مقالات مهمی در نشریات ادبی - هنری و نیز كتاب هایی چند به فارسی ترجمه شده است كه از آن جمله می توان به درجه صفر نوشتار، نقد و حقیقت، اسطوره - امروز عناصر نشانه شناسی و نقد تفسیری اشاره كرد.
حوزه هایی كه بارت در آنها كار كرده، متعدد و بسیار گسترده است. وی علاوه بر این كه در حوزه نظری خود به مؤلفه هایی چون اسطوره، نقد، نشانه شناسی و ادبیات و زبان توجه داشته است، در هریك از آنها نیز تأویل هایی تازه ارائه داده و ذهنیت مخاطب را با بنیان های تازه ای درگیر و آشنا می نماید.

دوشنبه 26/9/1386 - 14:57
پسندیدم 0
UserName