شكل گیری منظومه شمسی از دید دینامیك
توسط : Lion heart
شكل گیری منظومه شمسی از دید دینامیك

منظومه شمسی یك ساختار منظم را برحسب خواص فیزیكی‌اش نشان می‌دهد، بطوری كه اگر از بالای قطب شمال خورشید دیده شود، منظومه شمسی قواعد زیر را پیدا می‌كند:

1.
سیارات در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در اطراف خورشید می‌گردند، خورشید نیز در همان جهت به دور خود می‌چرخد.

2.
به استثنای عطارد و پلوتو ، اكثر سیارات دارای صفحات مداری هستند كه فقط بطور جزئی با صفحه دایرة‌البروج شیب دارند، مدارها تقریبا هم صفحه هستند.

3.
به استثنای عطارد و پلوتو ، سیارات در مدارهایی می‌گردند كه خیلی به دایره نزدیك هستند.

4.
به استثنای زهره و اورانوس ، سیارات در خلاف جهت عقربه‌های ساعت (یعنی در همان جهت حركت مداریشان) به دور خود می‌چرخند.

5.
اكثر قمرها در همان جهتی كه سیارات مادرشان به دور خود می‌چرخند و در نزدیكی صفحات استوایی سیارات قرار دارند.

6.
ستاره‌های دنباله‌دار با دوره تناوب طولانی ، مدارهایی دارند كه از همه جهات و زوایا می‌آیند، بر خلاف مدارهای هم صفحه سیارات ، اقمار ، سیاركها و ستاره‌های دنباله‌دار با دوره تناوب كوتاه.

7.
سه عدد از سیارات مشتری‌گون شناخته شده‌اند كه دارای حلقه هستند.
دوشنبه 26/9/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName