نحوه نشستن - ایستادن - خوابیدن
توسط : lotfi64431

نحوه نشستن ،‌ایستادن ،‌خوابیدن

هنگامی كه در مورد سلامتی صحبت به میان می آید بی تردید وضعیت صحیح قرارگیری بدن شما هنگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قرار خواهد گرفت زیرا به اندازه تغذیه مناسب، ورزش، پرهیز از مواد الكلی و مخدر و سیگار در حفظ سلامتی بدن موثر میباشد. وضعیت صحیح قرارگیری اندامها كمك می كند تا كارهایتان را با انرژی بیشتر و استرس و خستگی كمتر به انجام رسانید.

- هنگامیكه وضعیت بدن شما در حالت مناسب میباشد:
1- هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن كمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
2- وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی میباشد.
3- اعضاء حیاتی بدن در مكان صحیح قرار دارند.
4- عملكرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت میپذیرد.
5- در دراز مدت بر روی دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
6- استخوانها و مفاصل در وضعیت صحیح خود قرار دارند و كارایی عضلات حداكثر میباشد.
7- تحلیل و سایش نابهنجار مفاصل كاهش یافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
8- از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری میكند.
9- از مشكلات كمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری میكند.
10- از خستگی جلوگیری میكند زیرا استفاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را كاهش میدهد.
11- در بهبود ظاهر شما موثر است.- نحوه صحیح ایستادن، نشستن و خوابیدن
هنگامی كه در مورد سلامتی صحبت به میان می آید بی تردید وضعیت صحیح قرارگیری بدن شما هنگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قرار خواهد گرفت زیرا به اندازه تغذیه مناسب، ورزش، پرهیز از مواد الكلی و مخدر و سیگار در حفظ سلامتی بدن موثر میباشد. وضعیت صحیح قرارگیری اندامها كمك می كند تا كارهایتان را با انرژی بیشتر و استرس و خستگی كمتر به انجام رسانید.

- هنگامیكه وضعیت بدن شما در حالت مناسب میباشد:
1- هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن كمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
2- وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی میباشد.
3- اعضاء حیاتی بدن در مكان صحیح قرار دارند.
4- عملكرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت میپذیرد.
5- در دراز مدت بر روی دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
6- استخوانها و مفاصل در وضعیت صحیح خود قرار دارند و كارایی عضلات حداكثر میباشد.
7- تحلیل و سایش نابهنجار مفاصل كاهش یافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
8- از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری میكند.
9- از مشكلات كمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری میكند.
10- از خستگی جلوگیری میكند زیرا استفاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را كاهش میدهد.
11- در بهبود ظاهر شما موثر است.

- وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد میگردند:
1- سوانح و مصدومیتها.
2- اضافه وزن و چاقی.
3- تكیه گاه نامناسب تشك در هنگام خواب.
4- مشكلات بینایی.
5- كفش نامناسب و پاشنه بلند.
6- عادات نشستن، ایستادن و خوابیدن
بی دقت.
7- اعتماد بنفس پایین.
8- عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر.
9- طراحی نامناسب محل كار.

مهمترین قسمت بدن كه نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می كند، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوسهای طبیعی است كه باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ كرد. ستون فقرات از 32-34 مهره تشكیل یافته:

7 مهره گردنی، 12 مهره پشتی، 5 مهره خاجی و 3 الی 5 مهره دنبالچه ای.

میان مهره های كمر در دیسك كمر واقع است كه در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میكند. هنگامی كه شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می كنید، به دیسك كمر فشار می آید و آن را از مكان خود جابجا كرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می كند.

- شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح
- عضلات قوی و انعطاف پذیر.
2- حركات طبیعی مفاصل.
3- توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات.
4- آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.

- تست وضعیت صحیح بدن
- شما با این 2 تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیح و طبیعی بدن خود آگاه گردید:
1- تست دیوار از طرف پشت به دیوار تكیه داده در حالیكه پشت سر و باسن شما با دیوار تماس داشته و پاشنه پا 15 سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد. اكنون فاصله بین گودی گردن و كمر خود را اندازه بگیرید. اگر این فاصله در ناحیه گردن 5 سانتیمتر و در كمر بین 2.5 تا 5 سانت باشد وضعیت بدن شما ایده آل است و گرنه باید به یك پزشك متخصص مراجعه كنید.

2- تست آینه
- نمای روبرو: روبروی یك آینه تمام قد بایستید و موارد زیر را چك كنید:
1- شانهای شما باید همسطح و تراز باشند.
2- سر شما باید مستقیم وصاف باشد.
3-  كشكك های دو پا باید مستقیم رو به جلو باشند.
4- فاصله میان بازوها و دو طرف بدن یكسان میباشد.
5- قوزك های دو پای شما باید مستقیم و صاف باشد.

دوشنبه 26/9/1386 - 13:56
پسندیدم 0
UserName