نمی دانم
توسط : sah2281987

نمی دانم تو می خوانی ز چشمم حرفهایم را؟

نمی دانم تو می بینی نگاه بی صدایم را؟ كه می گوید بدون مهربانیهای بی حدت، بدون  عشق  تو، هیچم یا مهدی جان

دوشنبه 26/9/1386 - 13:33
پسندیدم 0
UserName