رد پای عشق
توسط : selseleh
عشق همان تله خار است بر دوش پیر خارکش

و ردپای عشق در وادی وجود عاشق همان رد ریسمان است بر دوش پیر خارکش

و سرزنشها و ملامتهای عشق بر عاشق همان سرانگشت نوازش تلخ خارهاست بر دوش پیر خارکش

پیر خارکش عاقبت به گرمای وصال می رسد ، پس عاشق چه ؟؟؟ او نیز ؟؟؟

بود آیا که در میکده ها بگشایند؟

گره از کار فرو بسته ما بگشایند

بر قامت بی سر شهیدان صلوات

دوشنبه 26/9/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName