سه جمله ی زیبا :
توسط : sah2281987

 1) اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی.

2) لذتی که در فراق هست در وصال نیست چون در فراق شوق وصال هست و در وصال بیم فراق.

3) آغاز کسی باش که پایان تو باشد

دوشنبه 26/9/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName