همه میگن عشق یعنی چی ؟
توسط : اوت
همه میگن عشق یعنی چی ؟
منم در جواب میگم:
 
 
 
 
عشق یعنی خاطرات بی غبار               
                              دفتری از شعر و از عطر بهار

عشق یعنی یك تمنا ، یك نیاز                
                                    زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

عشق یعنی ملتهب از یك نگاه              
                               غرق درگلبوسه تا وقت پگاه

عشق یعنی عطر خجلت شور عشق    
                                   گرمی دست تو در آغوشعشق

عشق یعنی "بی تو هرگز ..."پس بمان    
                                     تا سحر از عاشقی با اوبخوان

عشق یعنی هر چه داری نیم كن            
                                   از برایش قلب خود تقدیم كن
دوشنبه 26/9/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName