هر کاری...
توسط : نگارینا
 

هر کاری که در مقابل مردم از انجام آن خجالت میکشی ،پنهانی هم انجام نده.

                       نهج البلاغه ،نامه 69

دوشنبه 26/9/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName