جان استوارت میل
توسط : tajari
جان استوارت میل (May ۲۰, ۱۸۰۶ – May ۸, ۱۸۷۳) متفكر انگلیسى بزرگ قرن نوزدهم گذشته از آنكه نویسنده اى چیره دست بود و در زمینه منطق، نظریه شناخت، اخلاق و اقتصاد قلم مى زد، شخصیتى فعال در عرصه سیاست به شمار مى آمد. او مدتى طولانى كارمند كمپانى هندشرقى و چندى هم رئیس آن بود. در دهه ۱۸۶۰ او نماینده مجلس عوام انگلستان شد و به دفاع از سیاست لیبرالى خاصه در مسائل قانونگذارى و آموزشى همت نهاد. نوشته هاى سیاسى میل بر حول مسائل مربوط به حقوق و آزادى هاى سیاسى، حكومت پارلمانى و جایگاه و پایگاه زنان در جامعه مى گشت. میل در فلسفه قائل به اصالت تجربه و اصالت سود بود.بنیانگذاران این مکتب «جرمی بنتهام» (Jeremy Bentham) و «جیمز میل» (James Mill) پدر جان استوارت میل بودند.
دوشنبه 26/9/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName