تأثیر اذان و اقامه در گوش نوزاد
 

پیامبر (ص) :

 

من ولد له مولود فلیؤذن فی  اذنه الیمنی ، و

 لیقم فی الیسری ، فأن ذلک عصمة من

 الشیطان

کسی که فرزندی به او داده شد (به دنیا آمد) در

گوش راستش اذان و درگوش چپش اقامه بگوید،

زیرااین عمل ، نوزاد را از شر شیطان حفظ

می نماید.

 

بحار الانوار، ج ,84 ص 162

دوشنبه 26/9/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName