یک حقیقت
توسط : meloudi

به چیزهای کوچک خود را گرفتار کردن، از کارهای بزرگ باز ماندن است.

دوشنبه 26/9/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName