کربلا

كربلا!!!!!!

روایت شده که وقتی نوح (ع) سوار بر کشتی بود، همه ی زمین را گشت. وقتی از کربلا می گذشت، زمین او را به سوی خود کشید. و نوح(ع) ،ترسید که غرق شود. پس خدایش را خواند و گفت: الهی، همه ی زمین را گشتم، اما همچنین فزعی که در این زمین به من وارد شد، به من وارد نشد. پس جبرئیل نازل شد و گفت: ای نوح(ع)، در این موضع، حسین( ع) ، سبط محمد خاتم الأنبیاء(ص) و پسر خاتم الأوصیاء (ع) کشته می شود. پس نوح(ع) گفت: ای جبرئیل، قاتل او کیست؟ گفت: قاتل او، لعین اهل هفت آسمان و هفت زمین است. پس نوح (ع) ، او را چهاربار لعنت کرد و کشتی به راه افتاد تا به جودی رسید و بر آن قرار گرفت.

دوشنبه 26/9/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName