مناجات
توسط : meloudi

خدایا!

به آنان که نمی دانند بیاموز که بدانند و به آنان که می دانند بیاموز که عمل کنند.

دوشنبه 26/9/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName